Amizade

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Tiago 4:4

Men Rut svarade: "Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud.

Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig."

Rute 1:16,17

1 Sedan David hade talat med Saul, fäste sig Jonatan så vid David att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv.

2 Saul tog David till sig på den dagen och lät honom inte mer vända tillbaka till sin fars hus.

3 Jonatan slöt ett förbund med David, eftersom han hade honom lika kär som sitt eget liv.

1 Samuel 18:1-3

Om de faller, kan den ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom.

Eclesiastes 4:10

Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.

Romanos 12:10

Vänner kan slita varandra i stycken,men det finns en vän som är mer hängiven än en bror.

Provérbios 18:24

Den som umgås med visa blir vis,den som är vän med dårar går det illa.

Provérbios 13:20

Järn skärper järn,den ena människan den andra.

Provérbios 27:17

Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta,

jag menar: för att vi tillsammans skall få tröst ur vår gemensamma tro, er och min.

Romanos 1:11,12

Salvor och rökelse gör hjärtat glatt,så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd.

Provérbios 27:9

Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.

1 Coríntios 15:33

Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.

Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

1 João 4:11,12

Den som skyler synd främjar kärlek,den som river upp en sak splittrar nära vänner.

Provérbios 17:9

En falsk människa vållar trätor,den som skvallrar skiljer vänner åt.

Provérbios 16:28

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 João 4:7

David frågade: "Finns det ännu någon kvar av Sauls hus, som jag kan visa godhet mot för Jonatans skull?"

2 Samuel 9:1

Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.

João 15:13

Salvor och rökelse gör hjärtat glatt,så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd.

Överge inte din vän och din fars vän,gå inte till din brors hem när du råkar i nöd.Bättre nära granne,än bror långt borta.

Provérbios 27:9,10

En väns kärlek består alltid,en broder föds för att hjälpa i nöd.

Provérbios 17:17

Öppen tillrättavisning är bättreän kärlek som hålls dold.

Vännens slag ges i trofasthet,men ovännens kyssar i överflöd.

Provérbios 27:5,6

Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv."

Mateus 19:19

Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan.

Om de faller, kan den ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom.

Eclesiastes 4:9,10

Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt.

Eclesiastes 4:12

Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.

João 15:15

Den förtvivlade borde röna godhet från sin vän,men man fruktar ej längre den Allsmäktige.

Jó 6:14

Jonatan slöt ett förbund med David, eftersom han hade honom lika kär som sitt eget liv.

1 Samuel 18:3

Ge dig inte i lag med en lättretad manoch gå inte in till en hetlevrad,

så att du lär dig hans vägaroch lägger en snara för ditt liv.

Provérbios 22:24,25

En vallfartssång av David.Se, hur gott och ljuvligt det ärnär bröder bor endräktigt tillsammans.

Salmos 133:1

Överge inte din vän och din fars vän,gå inte till din brors hem när du råkar i nöd.Bättre nära granne,än bror långt borta.

Provérbios 27:10

1 En vallfartssång av David.Se, hur gott och ljuvligt det ärnär bröder bor endräktigt tillsammans.

2 Det är som när den dyrbara oljan på huvudetrinner ner i skägget, i Arons skägg,och ner över kragen på hans dräkt.

3 Det är som Hermons daggsom faller ner på Sions berg.Ty där ger Herren befallning om välsignelse,om liv till evig tid.

Salmos 133:1-3

Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

João 15:12

Gud i sin heliga boningär de faderlösas faderoch änkors försvarare,

Salmos 68:6

Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

1 João 4:21

Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan.

Eclesiastes 4:9