Amor

37 Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

38 Detta är det största och främsta budet.

39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

Mateus 22:37-39

Nu består tron, hoppet ochkärleken, dessa tre,men störst av dem är kärleken.

1 Coríntios 13:13

Kan då en mor glömma sitt barn,så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt?Och även om hon kunde glömma sitt barn,skall jag inte glömma dig.

Se, på mina händer har jag upptecknat dig.Dina murar står alltid inför mig.

Isaías 49:15,16

Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

João 14:15

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.

Romanos 12:9

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.

Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.

Romanos 12:9,10

Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.

João 15:13

Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Mateus 25:40

Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda.

Lucas 6:35

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.

Romanos 13:8

och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.

Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa."

Marcos 12:30,31

Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.

Salmos 136:1

Och om jag ägdeprofetisk gåvaoch kände alla hemligheteroch hade all kunskap,och om jag hade all troså att jag kunde flytta bergmen inte hade kärlek,så vore jag ingenting.

1 Coríntios 13:2

37 Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

38 Detta är det största och främsta budet.

39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

Mateus 22:37-40

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

1 João 4:7,8

Kärleken är tålig och mild,kärleken avundas inte,den skryter inte,den är inte uppblåst,

den uppför sig inte illa,den söker inte sitt,den brusar inte upp,den tillräknar inte det onda.

1 Coríntios 13:4,5

16 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

18 Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.

1 João 3:16-18

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 João 4:7

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

2 Tessalonicenses 3:5

Vi älskar därför att han först har älskat oss.

1 João 4:19

Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

João 15:9,10

Jag sade i min ångest:"Jag är bortdriven från dina ögon."Men du hörde mina böners ljud,när jag ropade till dig.

Salmos 31:23

Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.

Mateus 5:44

Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

Colossenses 3:14

Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

João 15:12

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,

höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:38,39

Hat väcker upp trätor,kärlek skyler allt som är brutet.

Provérbios 10:12

De största vattenkan ej släcka kärleken,strömmar kan ej dränka den.Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken,skulle han ändå bli försmådd.

Cânticos 8:7

Låt mig om morgonen erfara din nåd,ty jag förtröstar på dig.Visa mig den väg jag skall gå,till dig upplyfter jag min själ.

Salmos 143:8

Låt allt hos er ske i kärlek.

1 Coríntios 16:14

Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.

Romanos 12:10

Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

Colossenses 3:13,14

Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

1 Coríntios 2:9

Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig.Bind dem om din hals,skriv dem på ditt hjärtas tavla,

så skall du finna nåd och få gott förståndi Guds och människors ögon.

Provérbios 3:3,4

Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden.

1 João 3:14

16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

1 João 4:16-18

Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra

1 João 3:11

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

1 João 4:8

Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.

1 Pedro 4:8

Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

Gálatas 5:14

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,

och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Efésios 3:16,17

Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.

1 João 4:11

9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme,

10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag,

11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

Filipenses 1:9-11

Eftersom du är dyrbar i mina ögon,högt aktad och älskad av mig,ger jag människor i ditt ställe,folk i stället för ditt liv.

Isaías 43:4

Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

Efésios 4:2

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

João 3:16

21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."

22 Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?"

23 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

João 14:21-24

Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.

Mateus 7:12

Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

1 João 4:12

Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

1 João 4:21

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

1 João 4:16

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,

för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.

Efésios 5:25,26

Vi älskar därför att han först har älskat oss.

Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.

1 João 4:19,20

4 Kärleken är tålig och mild,kärleken avundas inte,den skryter inte,den är inte uppblåst,

5 den uppför sig inte illa,den söker inte sitt,den brusar inte upp,den tillräknar inte det onda.

6 Den gläder sig inteöver orättfärdighetenmen har sin glädje i sanningen.

7 Den fördrar allting,den tror allting,den hoppas allting,den uthärdar allting.

1 Coríntios 13:4-7

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

1 João 3:1

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

João 13:34,35

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Romanos 5:8

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1 João 4:9,10

Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.

1 João 4:20

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

1 João 5:3