1 João 4

1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,

3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.

8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.

12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande.

14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.

15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.

16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

19 Vi älskar därför att han först har älskat oss.

20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.

21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.