Mulher

Genom visa kvinnorblir hemmet uppbyggt,dårskapen river ner det med egna händer.

Provérbios 14:1

1 Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom

2 och även några kvinnor, som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena - från henne hade sju onda andar farit ut -

3 vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde.

Lucas 8:1-3

3 Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott,

4 så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn,

5 att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.

Tito 2:3-5

21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.

22 Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom.

23 Mannen sade:"Denna är nu ben av mina benoch kött av mitt kött.Hon skall heta kvinna,ty av man har hon tagits."

Gênesis 2:21-23

En älsklig kvinna vinner ära,våldsverkare vinner rikedom.

Provérbios 11:16

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Gênesis 1:27

Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du säger vill jag göra dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna.

Rute 3:11

Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt.

1 Timóteo 3:11

Bättre bo i ett öde landän tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna

Provérbios 21:19

Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt,men prisas skall den hustru som fruktar Herren.

Provérbios 31:30

På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

1 Pedro 3:7

En idog hustru är sin mans krona,en skamlös är som röta i hans ben.

Provérbios 12:4

På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv,

1 Pedro 3:1

Gård och gods är ett arv från fäderna,en förståndig hustru en gåva från Herren.

Provérbios 19:14