Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

Tiago 2:26

Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga.

Tiago 1:3

Jesus sade till honom: "Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror."

Marcos 9:23

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,

och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Efésios 3:16,17

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Hebreus 12:2

Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet.

Hebreus 11:11

Är vi trolösa - han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.

2 Timóteo 2:13

Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare:Men om han drar sig undan finnermin själ ingen glädje i honom.

Hebreus 10:38

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

1 João 5:4

Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

João 6:35

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

2 Timóteo 4:7

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Romanos 10:10

Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

Romanos 1:17

Sanningens väg har jag valt,dina domslut har jag ställt framför mig.

Salmos 119:30

Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1 Timóteo 6:11

Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.

Marcos 11:24

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."

João 3:36

Se, han må döda mig, jag väntar inget annat.Då får jag försvara min vandel inför hans ansikte.

Jó 13:15

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Hebreus 11:6

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina vägar,så skall han göra dina stigar jämna.

Provérbios 3:5,6

Ty vi lever här i tro, utan att se.

2 Coríntios 5:7

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Hebreus 11:1

Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.

Efésios 6:16

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,

inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Efésios 2:8,9

Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?"

João 11:40

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Romanos 15:13

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,

och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"

João 11:25,26

Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.

Gálatas 5:5

Ty för Gud är ingenting omöjligt."

Lucas 1:37

6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje,

9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

1 Pedro 1:6-9

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Gálatas 2:20

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

João 3:16

då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

1 Pedro 1:9

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Romanos 10:17

Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden.

1 Tessalonicenses 3:7

Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror."

Mateus 21:22

Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

1 Coríntios 2:5

Jesus svarade dem: "Tro på Gud!

Marcos 11:22

Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.

Tiago 1:6

Vaka, stå fasta i tron. Var manliga och starka.

1 Coríntios 16:13

5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.

6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden.

7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren,

8 splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.

Tiago 1:5-8

Han svarade: "Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er."

Mateus 17:20

Och om jag ägdeprofetisk gåvaoch kände alla hemligheteroch hade all kunskap,och om jag hade all troså att jag kunde flytta bergmen inte hade kärlek,så vore jag ingenting.

1 Coríntios 13:2

Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje,

då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

1 Pedro 1:8,9

Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Romanos 4:5

Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen.

Marcos 10:52

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er."

Mateus 9:29

Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: "Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna."

Mateus 9:2

Men den som äter och samtidigt hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt som inte sker av tro är synd.

Romanos 14:23

ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.

1 Tessalonicenses 1:3

Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

1 Pedro 5:9

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.

Gálatas 3:26,27

Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

Mateus 15:28

Jesus svarade dem: "Amen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske.

Mateus 21:21

Ty så säger Herren Herren, Israels Helige:"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."Men ni vill inte.

Isaías 30:15

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Romanos 5:1

och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet.

Tito 1:2

Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter.

Romanos 14:1