Versículos do dia

Men när dina landsmän säger: Herrens väg är inte rätt, då är det tvärtom deras egen väg som inte är rätt.

Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.