Versículos Diários

Leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: "Stig upp och prisa Herren, er Gud, från evighet till evighet!Lovat vare ditt härliga namn,som är upphöjtöver allt lov och pris.

Neemias 9:5

så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.

Efésios 5:19

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis