Versículos do dia

Markens djur skall ära mig,schakaler och strutsar,ty jag förser vildmarken med vattenoch öknen med strömmar,så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka.

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!