Versículos Diários

Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.

Jeremias 32:40

Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.

Romanos 9:16

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis