1 João 3

1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

3 Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.

4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

5 Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom.

6 Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.

7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud.

10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

11 Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra

12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga.

13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er.

14 Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden.

15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.

16 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

18 Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.

19 Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta,

20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.

21 Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud,

22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom.

23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.