Salmos 136

1 Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.

2 Tacka gudarnas Gud,ty hans nåd varar i evighet.

3 Tacka herrarnas Herre,ty hans nåd varar i evighet,

4 han som ensam gör stora under,ty hans nåd varar i evighet,

5 han som har gjort himlen med förstånd,ty hans nåd varar i evighet,

6 han som har brett ut jorden över vattnen,ty hans nåd varar i evighet,

7 han som har gjort de stora ljusen,ty hans nåd varar i evighet,

8 solen till att råda om dagen,ty hans nåd varar i evighet,

9 månen och stjärnorna till att råda om natten,ty hans nåd varar i evighet,

10 han som slog de förstfödda i Egypten,ty hans nåd varar i evighet,

11 och som förde Israel ut därifrån,ty hans nåd varar i evighet,

12 med stark hand och uträckt arm,ty hans nåd varar i evighet,

13 han som delade Röda havet mitt itu,ty hans nåd varar i evighet,

14 och lät Israel gå mitt igenom det,ty hans nåd varar i evighet,

15 och skingrade farao och hans häri Röda havet,ty hans nåd varar i evighet,

16 han som förde sitt folk genom öknen,ty hans nåd varar i evighet,

17 han som slog stora kungar,ty hans nåd varar i evighet,

18 och dräpte väldiga kungar,ty hans nåd varar i evighet,

19 Sichon, amoreernas kung,ty hans nåd varar i evighet,

20 och Og, kungen i Basan,ty hans nåd varar i evighet,

21 och som gav deras land till arvedel,ty hans nåd varar i evighet,

22 till arvedel åt Israel, sin tjänare,ty hans nåd varar i evighet,

23 han som tänkte på oss i vår förnedring,ty hans nåd varar i evighet,

24 och som ryckte oss ut ur våra fienders våld,ty hans nåd varar i evighet,

25 han som ger mat åt allt levande,ty hans nåd varar i evighet.

26 Tacka himmelens Gud,ty hans nåd varar i evighet!