Salmos 147

1 Halleluja!Det är gott att lovsjunga vår Gud.Sådan lovsång är ljuvlig och skön.

2 Herren bygger upp Jerusalem,han samlar dem som drivits bort från Israel.

3 Han helar dem som har förkrossade hjärtan,deras sår förbinder han.

4 Han bestämmer stjärnornas mängd,han nämner dem alla vid namn.

5 Stor är vår Herre och väldig i kraft,hans förstånd har ingen gräns.

6 Herren uppehåller de ödmjuka,men de ogudaktiga slår han till jorden.

7 Sjung till Herren med tacksägelse.Lovsjung vår Gud till harpa,

8 han som täcker himlen med molnoch bereder regn åt jorden,han som låter gräs skjuta upp på bergen

9 och ger föda åt djuren,åt korpens ungar som ropar.

10 Han har ej sin lust i hästens styrka,ej sin glädje i mannens snabbhet.

11 Herren gläder sig åt dem som fruktar honom,åt dem som hoppas på hans nåd.

12 Jerusalem, prisa Herren,Sion, lova din Gud!

13 Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta,han har välsignat dina barn i dig.

14 Han ger dina gränser fred,han mättar dig med bästa vete.

15 Han sänder sitt budskap till jorden,hans ord går ut med hast.

16 Han låter snö falla som ull,rimfrost strör han ut som aska.

17 Han kastar sitt hagel som smulor,vem kan uthärda hans köld?

18 Han sänder sitt ord och det frusna smälter,han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar.

19 Han har förkunnat sitt ord för Jakob,sina stadgar och bud för Israel.

20 Så har han inte gjort för något hednafolk,de känner inte hans domslut.Halleluja!