Salmos 141

1 En psalm av David.Herre, jag ropar till dig, skynda till mig!Lyssna till min röst när jag ropar till dig.

2 Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer,mina lyfta händer som ett aftonoffer.

3 Herre, sätt en vakt för min mun,bevaka mina läppars dörr.

4 Låt ej mitt hjärta vika av till något ont,till att ta del i ogudaktiga gärningartillsammans med män som gör orätt.Av deras läckerheter vill jag inte äta.

5 Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek,bestraffar han mig, är det som olja på huvudet,mitt huvud skall inte avvisa det.Men jag skall fortsätta att be mot dem som handlar illa.

6 Deras ledare störtas ner för klippan,men de skall då höra att mina ord är ljuvliga.

7 Som när man har plöjt och rivit upp jorden,så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand.

8 På dig, Herre, Herre, ser mina ögon,till dig tar jag min tillflykt,förkasta inte min själ.

9 Bevara mig för de snarorsom de lägger ut för migoch för ogärningsmännens fällor.

10 Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät,medan jag går oskadd förbi.