Salmos 142

1 En sång av David. En bön när han var i grottan.

2 Jag höjer min röst och ropar till Herren,jag höjer min röst och ber till Herren.

3 Jag utgjuter mitt bekymmer inför honomoch talar med honom om min nöd.

4 När min ande tynar bort i mig,är du den som känner min stig.På den väg jag skall gå,har de lagt ut snaror för mig.

5 Se på min högra sida,där finns ingen som känns vid mig.Ingen tillflykt finns mer för mig,ingen frågar efter min själ.

6 Jag ropar till dig, Herre.Jag säger: "Du är min tillflykt,min del i de levandes land."

7 Lyssna till mitt rop,jag är i stort elände.Rädda mig från mina förföljare,de är mig för starka.För min själ ut ur fängelset,så att jag kan prisa ditt namn.De rättfärdiga skall samlas omkring mig,ty du gör väl mot mig.