Salmos 24

1 Av David. En psalm.Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren,världen och de som bor i den.

2 Ty han har grundlagt den på haven,och givit den fäste på strömmande vatten.

3 Vem får gå upp på Herrens berg?Vem får träda in i hans helgedom?

4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,den som inte vänder sin själ till lögnoch inte svär falskt.

5 Han skall få välsignelse från Herrenoch rättfärdighet av sin frälsnings Gud.

6 Sådant är det släkte som frågar efter honom.De som söker ditt ansikte,de är Jakobs barn. Sela.

7 Höj, ni portar, era huvuden,höj er, ni eviga dörrar,så att ärans konung kan tåga in.

8 Vem är denne ärans konung?Det är Herren, stark och väldig,Herren, väldig i strid.

9 Höj, ni portar, era huvuden,höj er, ni eviga dörrar,så att ärans konung kan tåga in.

10 Vem är denne ärans konung?Det är Herren Sebaot,han är ärans konung. Sela.