Salmos 61

1 För sångmästaren, till stränginstrument, av David.

2 Gud, hör mitt rop,lyssna till min bön!

3 Från jordens ände ropar jag till dig,ty mitt hjärta försmäktar.För mig upp på en klippa som är högre än jag.

4 Ty du är min tillflykt,ett starkt torn mot fienden.

5 Låt mig bo i ditt tält för evigtoch ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.

6 Du, Gud, hör mina löften,du ger mig det arv som tillhör demsom fruktar ditt namn.

7 Du förökar kungens dagar,hans år skall vara från släkte till släkte.

8 Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt.Låt din nåd och sanning bevara honom.Då skall jag alltid lovsjunga ditt namnoch infria mina löften dag efter dag.