Salmos 126

1 En vallfartssång.När Herren gjorde slut på Sions fångenskap,då var vi som drömmande.

2 Då fylldes vår mun med skrattoch vår tunga med jubel.Då sade man bland hednafolken:" Herren har gjort stora ting med dem."

3 Ja, Herren har gjort stora ting med oss,och vi är glada.

4 Herre, låt våra fångar komma återliksom strömmarna i Negev.

5 De som sår med tårarskall skörda med jubel.

6 Gråtande går de ut och bär sitt utsäde.Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.