Salmos 123

1 En vallfartssång.Jag lyfter mina ögon upp till dig,du som bor i himlen.

2 Som en tjänares ögon ser på sin herres hand,som en tjänarinnas ögon på sin frus hand,så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud,till dess att han ger oss sin nåd.

3 Var oss nådig, Herre, var oss nådig.ty vi har fått utstå mycket förakt.

4 Vi har fått utstå de säkras hånoch de högmodigas förakt.