Salmos 23

1 En psalm av David.Herren är min herde,mig skall intet fattas.

2 Han låter mig vila på gröna ängar,han för mig till vatten där jag finner ro.

3 Han vederkvicker min själ,han leder mig på rätta vägarför sitt namns skull.

4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,fruktar jag intet ont,ty du är med mig.Din käpp och stav, de tröstar mig.

5 Du dukar för mig ett bordi mina ovänners åsyn.Du smörjer mitt huvud med oljaoch låter min bägare flöda över.

6 Idel godhet och nåd skall följa migi alla mina livsdagar,och jag skall bo i Herrens husevinnerligen.