Salmos 134

1 En vallfartssång.Lova Herren,alla ni Herrens tjänare,ni som står i Herrens hus om natten.

2 Lyft era händer mot helgedomenoch lova Herren!

3 Må Herren välsigna dig från Sion,han som har gjort himmel och jord.