Salmos 146

1 Halleluja!Lova Herren, min själ!

2 Jag vill lova Herren så länge jag lever,jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.

3 Lita inte på furstar,inte på människor som ej kan frälsa.

4 När deras ande lämnar dem,vänder de åter till stoft.Den dagen går deras planer om intet.

5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare.Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud,

6 till honom som har gjort himmel och jordoch hav och allt som finns i dem,till honom som är trofast för evigt,

7 som skaffar rätt åt de förtrycktaoch ger bröd åt de hungriga.Herren befriar de fångna,

8 Herren öppnar de blindas ögon,Herren reser upp de nerböjda,Herren älskar de rättfärdiga,

9 Herren bevarar främlingaroch styrker faderlösa och änkor,men de ogudaktigas väg gör han krokig.

10 Herren är konung i evighet,din Gud, Sion, från släkte till släkte.Halleluja!