Salmos 15

1 En psalm av David.Herre, vem får vistas i ditt tält,vem får bo på ditt heliga berg?

2 Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt,den som talar sanning av hjärtat,

3 den som inte baktalar med sin tunga,inte handlar illa mot sin nästaoch inte vanärar sin granne,

4 den som föraktar den förkastligemen ärar dem som fruktar Herren,den som inte bryter sin edom än det blir till egen skada,

5 den som inte driver ocker med sina pengaroch inte tar mutor för att fälla den oskyldige.Den som handlar så skall aldrig vackla.