Salmos 82

1 En psalm av Asaf.Gud står i gudaförsamlingen,mitt ibland gudarna håller han dom:

2 "Hur länge skall ni döma orättoch vara partiska för de ogudaktiga? Sela.

3 Skipa rätt åt den fattige och faderlöse,låt den betryckte och utblottade få rättvisa!

4 Befria den fattige och nödställde,rädda honom från de ogudaktigas hand!

5 De vet ingenting och förstår ingenting,de vandrar i mörker,jordens alla grundvalar vacklar.

6 "Jag har sagt att ni är gudar,ni är alla den Högstes söner.

7 Men ni måste ändå dö som människor dör,och falla som var furste faller."

8 Grip in, Gud, håll dom över jorden,ty alla hednafolk är din egendom.