Salmos 133

1 En vallfartssång av David.Se, hur gott och ljuvligt det ärnär bröder bor endräktigt tillsammans.

2 Det är som när den dyrbara oljan på huvudetrinner ner i skägget, i Arons skägg,och ner över kragen på hans dräkt.

3 Det är som Hermons daggsom faller ner på Sions berg.Ty där ger Herren befallning om välsignelse,om liv till evig tid.