Salmos 64

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Gud, hör min röst när jag klagar,bevara mitt liv, ty fienden förskräcker mig.

3 Göm mig för de ondas hemliga planer,för ogärningsmännens larmande hop.

4 Ty de gör sina tungor skarpa som svärd,bittra ord lägger de an som pilar

5 för att i hemlighet skjuta på den oskyldige.Plötsligt skjuter de på honom utan att frukta.

6 De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt,de talar om hur de skall lägga ut snaror.De säger: "Vem skulle se oss?"

7 De smider sina onda planer och säger:"Nu är vi färdiga med det vi tänkt ut!"Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt.

8 Då skjuter Gud en pil mot dem,plötsligt blir de sårade.

9 De bringas på fall av sina egna tungor,alla som ser dem skakar på huvudet.

10 Människorna grips av skräck,de förkunnar vad Gud har gjort,de inser att det är hans verk.Den rättfärdige gläder sig i Herrenoch tar sin tillflykt till honom.Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.