Sofonias 1

1 Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, när Josia, Amons son, var kung i Juda.

2 Jag skall i grund förgöra allt på jordens yta,säger Herren.

3 Jag skall förgöra människor och djur,jag skall förgöra fåglarna under himlen och fiskarna i havetoch de som blir andra till fall,tillsammans med de ogudaktiga,ja, jag skall utrota människorna från jordens yta,säger Herren.

4 Jag skall sträcka ut handen mot Judaoch mot alla dem som bor i Jerusalem.Jag skall från denna plats utrota vad som finns kvar av Baal,avgudaprästernas namn tillsammans med prästerna,

5 dem som på taken tillber himlens härskaraoch dem som tillber och svär vid Herrenmen också svär vid Malkam,

6 dem som har vikit bort från Herren,och dem som aldrig har sökt Herreneller frågat efter honom.

7 Var stilla inför Herren, Herren!Ty Herrens dag är nära.Herren har tillrett ett slaktoffer,han har helgat dem han har inbjudit.

8 Och det skall ske på dagen för Herrens slaktofferatt jag skall straffa furstarna och kungasönernaoch alla som klär sig i utländska kläder.

9 Jag skall på den dagen straffaalla som hoppar över tröskeln, dem som fyller sin herres husmed våld och svek.

10 Och det skall ske på den dagen, säger Herren,att klagorop skall höras från Fiskarnas portoch jämmer från Nya stadenoch ett mäktigt dån från höjderna.

11 Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,ty det är förbi med hela skaran av köpmän,utrotade är alla som handlar med silver.

12 Och det skall ske på den tidenatt jag skall leta igenom Jerusalem med lyktoroch straffa de män som nu lever där i lugn och rooch säger i sina hjärtan:"Inte gör Herren något gottoch inte gör han något ont."

13 Och det skall ske att deras ägodelar skall lämnas till plundringoch deras hus läggas öde.De skall bygga hus men inte få bo i dem,de skall plantera vingårdar men inte få dricka vinet från dem.

14 Herrens stora dag är nära,ja, nära, och den kommer med hast.Hör, det är Herrens dag!Då ropar hjältarna i ångest.

15 En vredens dag är den dagen,en dag av ångest och nöd,en dag av ödeläggelse och förödelse,en dag av mörker och dimma,en dag av moln och dis,

16 en dag då ljud av horn och härskri höjsmot de befästa städernaoch de höga murtornen.

17 Då skall jag ge människorna en sådan ångestatt de går omkring som blinda,därför att de har syndat mot Herren.Deras blod skall spridas som stoftoch deras kroppar som orenlighet.

18 Varken deras silver eller deras guldskall kunna rädda dempå Herrens vredes dag.Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras.Ty fullständigt och med hastskall han göra slut på alla dem som bor på jorden.