Salmos 20

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Herren må höra din bön på nödens dag,Jakobs Guds namn må beskydda dig.

3 Han skall sända dig hjälp från helgedomen,från Sion skall han stödja dig.

4 Han skall tänka på alla dina offer,med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela.

5 Han skall ge dig vad ditt hjärta begäroch fullborda alla dina planer.

6 Då skall vi jubla över din frälsningoch i vår Guds namn resa upp baneret.Herren må besvara alla dina böner.

7 Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde.Han svarar honom från sin heliga himmel,genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning.

8 Andra förlitar sig på vagnar och hästar,men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn.

9 De sjunker ner och faller,men vi reser oss upp och blir stående.Herre, fräls oss!Konungen skall svara oss när vi ropar.