Salmos 46

1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.

2 Gud är vår tillflykt och vår starkhet,en hjälp i nöden, väl beprövad.

3 Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakaroch bergen störtar ner i havsdjupet,

4 om än havets vågor brusar och svallar,så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.

5 En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad,åt den Högstes heliga boning.

6 Gud bor där inne, den vacklar inte,Gud hjälper den när morgonen gryr.

7 Hednafolken larmar, riken vacklar,han låter sin röst höras,då smälter jorden.

8 Herren Sebaot är med oss,Jakobs Gud är vår borg. Sela.

9 Kom och skåda Herrens verk!Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden.

10 Han stillar strider över hela jorden,bågen bryter han sönder och bräcker spjutet,vagnarna bränner han upp i eld.

11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud,upphöjd bland hednafolken,upphöjd på jorden."Herren Sebaot är med oss,Jakobs Gud är vår borg. Sela.