Salmos 120

1 En vallfartssång.Jag ropar till Herren i min nödoch han svarar mig.

2 Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar,från falska tungor.

3 Vad skall han ge dig,ja, vad mer skall han ge dig,du falska tunga?

4 En krigares skarpa pilaroch glödande ginstkol.

5 Ve mig som bor i Mesheks landoch bland Kedars hyddor!

6 Länge har min själ bottbland dem som hatar friden.

7 Jag vill ha frid,men säger jag ett ord,är de redo till strid.