Salmos 114

1 När Israel drog ut ur Egypten,Jakobs hus från folket med främmande tunga,

2 då blev Juda hans helgedom,Israel hans kungarike.

3 Havet såg det och flydde,Jordan vände tillbaka.

4 Bergen hoppade som baggar,höjderna som lamm.

5 Varför flyr du undan, du hav,du Jordan, varför vänder du tillbaka?

6 Ni berg, varför hoppar ni som baggar,ni höjder, som lamm?

7 För Herren skall du bäva, du jord,för Jakobs Guds ansikte,

8 för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö,den hårda stenen till en vattenkälla.