Salmos 17

1 En bön av David.Hör, Herre, en rättfärdig sak,akta på mitt rop och lyssna till min bön,den kommer ej från falska läppar.

2 Från dig väntar jag mitt försvar,dina ögon ser vad som är rätt.

3 Du prövar mitt hjärta,du utforskar det om natten.Du rannsakar mig, men du finner ingenting,ingen ond tanke går ut från min mun.

4 Vad människor än görtar jag mig till vara för våldsverkares stigargenom dina läppars ord.

5 Mina steg håller sig stadigt på dina vägar,mina fötter stapplar inte.

6 Jag ropar till dig,ty du, Gud, skall svara mig.Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!

7 Visa din underbara nåd,du som med din högra handfrälsar dem som flyr till digundan sina förföljare.

8 Bevara mig som en ögonsten,beskydda mig under dina vingars skugga

9 för de ogudaktiga som vill förgöra mig,för mina dödsfiender som omringar mig.

10 Sitt hjärta förhärdar de,med sin mun talar de stora ord.

11 Nu är de omkring mig var vi än går.Deras ögon spanar efterhur de skall slå mig till marken.

12 Han liknar ett lejon som hungrar efter rov,ett ungt lejon som ligger på lur.

13 Stå upp, Herre!Gå emot honom, slå ner honom!Rädda med ditt svärd min själfrån den ogudaktige.

14 Rädda mig med din hand, Herre,från människorna, från denna världens människor,som har sin del i detta livetoch vilkas buk du fyller med dina gåvor.De har söner i mängdoch lämnar sitt överflöd till sina barn.

15 Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet,jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar.