Salmos 122

1 En vallfartssång av David.Jag blev glad när man sade till mig:"Vi skall gå till Herrens hus."

2 Våra fötter fick träda ini dina portar, Jerusalem,

3 Jerusalem, du välbyggda staddär hus sluter sig till hus,

4 dit stammarna drar upp, Herrens stammar,som ett vittnesbörd för Israelatt Herrens namn skall prisas.

5 Ty där står domarsäten,troner för Davids hus.

6 Önska Jerusalem frid!Må det gå dem väl som älskar dig.

7 Må frid råda inom dina murar,välgång i dina palats.

8 För mina bröders och vänners skullvill jag önska dig frid.

9 För Herrens, vår Guds, hus skullvill jag söka ditt goda.