Miquéias 5

1 Samla nu dina skaror,du skarornas stad.En belägringsvall har man rest upp mot oss.Israels domare slår man med käpp på kinden.

2 Men du, Betlehem Efrata,som är så liten bland Juda tusenden,från dig skall det åt mig kommaen som skall härska i Israel.Hans ursprung är före tiden,från evighetens dagar.

3 Därför skall han överge dem fram till den tiddå hon som skall föda har fött.Då skall resten av hans bröderfå vända tillbaka till Israels barn.

4 Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft,i Herrens, sin Guds, namns höghet.Och de skall ha ro, ty han skall då vara storintill jordens ändar.

5 Och han skall vara vår frid.När Assur stormar in i vårt landoch tränger in i våra palats,då kan vi ställa upp mot honom sju herdar,ja, åtta furstar ur folket.

6 Och med svärd skall de beta av Assurs landoch Nimrods land ända in i dess portar.Så skall han rädda oss från Assur,om denne kommer in i vårt landoch tränger fram över våra gränser.

7 Jakobs kvarlevaskall vara bland många folksom dagg från Herren,som regnskurar på gräs,vilka inte dröjer för någon mans skulleller väntar för människors skull.

8 Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hednafolken,mitt ibland många folk,som ett lejon bland djuren i skogen,som ett ungt lejon bland fårhjordar,vilket trampar ner där det går framoch river sitt rov utan att någon räddar det.

9 Må din hand vara upplyft över dina ovänner,och må alla dina fiender bli utrotade!

10 Det skall ske på den dagen,säger Herren,att jag skall utrota dina hästar ur ditt landoch förstöra dina vagnar.

11 Jag skall utplåna städerna i ditt landoch riva ner alla dina fästen.

12 Jag skall utrota all trolldom hos dig,inga spåmän skall mer finnas bland dig.

13 Jag skall utrota dina utskurna avgudabilderoch dina stoder ur ditt land,och du skall inte mer tillbedina händers verk.

14 Jag skall förstöra dina aserorsom du har ibland dig,och jag skall ödelägga dina städer.

15 Jag skall i vrede och förbittringta hämnd på de hednafolksom inte varit hörsamma.