Salmos 93

1 Herren är konung!Han har klätt sig i höghet.Herren har klätt sig och rustat sig med makt.Därför står världen fast, den vacklar inte.

2 Din tron är fast grundad från fordom tid,du är från evighet.

3 Herre, vattenströmmarna höjer sig,vattenströmmarna höjer sin röst,vattenströmmarna höjer sina dånande vågor.

4 Men väldig är Herren i höjden,mer än bruset av stora vatten,väldiga vatten, havets bränningar.

5 Dina vittnesbörd är sanna alltigenom,helighet tillhör ditt hus,Herre, för alltid.