Salmos 26

1 Av David.Skaffa mig rätt, Herre,ty jag är oskyldig,jag förtröstar på Herren utan att vackla.

2 Utforska mig, Herre, och pröva mig,rannsaka mina njurar och mitt hjärta.

3 Ty din nåd är inför mina ögon,jag vandrar i din sanning.

4 Jag sitter ej hos lögnareoch umgås ej med hycklare.

5 Jag hatar de ondas församling,hos de ogudaktiga sitter jag inte.

6 Jag tvår mina händer i oskuld,jag vill vandra kring ditt altare, Herre,

7 för att höja min röst till tacksägelseoch förkunna alla dina under.

8 Herre, jag älskar din boning,den plats där din härlighet bor.

9 Ryck inte bort min själ tillsammans med syndareeller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män,

10 som har ondska i sina händeroch högra handen full av mutor.

11 Jag är oskyldig,befria mig och var mig nådig.

12 Min fot står på jämn mark.I församlingarna skall jag prisa Herren.