Salmos 3

1 En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

2 Herre, hur många är inte mina fiender!Många reser sig mot mig.

3 Många säger om mig:"Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Sela.

4 Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig.Du är min ära,du lyfter upp mitt huvud.

5 Jag ropar högt till Herren,och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.

6 Jag lade mig och somnade,jag vaknade igen, ty Herren håller mig uppe.

7 Jag fruktar ej för skaror av många tusen,som ansätter mig från alla sidor.

8 Stå upp, Herre, fräls mig, min Gud!Du slår alla mina fiender på kinden,du krossar de ogudaktigas tänder.Hos Herren finns frälsningen.Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela.