Salmos 8

1 För sångmästaren, enligt gittit. En psalm av David.

2 Herre, vår Herre,hur härligt är inte ditt namnöver hela jorden,du som har satt ditt majestät på himlen.

3 Av barns och spädbarns munhar du upprättat en makt för dina ovänners skulltill att förgöra fiende och hämnare.

4 När jag ser din himmel,dina fingrars verk,månen och stjärnorna som du har skapat,

5 vad är då en människa eftersom du tänker på henne,en människoson eftersom du tar dig an honom?

6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud,med ära och härlighet krönte du honom.

7 Du satte honom till Herre över dina händers verk,allt har du lagt under hans fötter:

8 får och oxar, liksom vildmarkens djur,

9 himlens fåglar och havets fiskar,allt som rör sig i haven.Herre, vår Herre,hur härligt är inte ditt namnöver hela jorden!