Salmos 70

1 För sångmästaren, av David, till åminnelse.

2 Gud, kom till min räddning!Herre, skynda till min hjälp!

3 Låt dem komma på skam och blygassom står efter mitt liv.Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanärasom önskar mig olycka.

4 Låt dem vända tillbaka i sin skamsom säger: "Rätt åt honom!"

5 Alla som söker digskall jubla och vara glada i dig.De som älskar din frälsningskall alltid säga:"Högtlovad vare Gud!"Jag är betryckt och fattig,Gud, skynda till mig!Du är min hjälp och min befriare.Herre, dröj inte!