Salmos 97

1 Herren är konung!Därför må jorden fröjda sigoch alla havsländer glädja sig.

2 Moln och töcken omger honom,rättfärdighet och rätt är hans trons grundval.

3 Eld går framför honomoch förtär hans fiender runt omkring.

4 Hans blixtar lyser upp världen,jorden ser det och bävar.

5 Bergen smälter som vax inför Herren,inför hela jordens Herre.

6 Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,och alla folk ser hans härlighet.

7 På skam skall alla de kommasom dyrkar avgudabilderoch skryter med sina maktlösa gudar.Alla gudar skall tillbe honom.

8 Sion hör det och gläder sig,Juda döttrar jublar över dina domar, Herre.

9 Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden,högt upphöjd över alla gudar.

10 Ni som älskar Herren, hata det onda.Han bevarar sina frommas själar,ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

11 Ljus strålar fram för den rättfärdigeoch glädje för de rättsinniga.

12 Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren,prisa hans heliga namn!