Salmos 43

1 Skaffa mig rätt, Gud,för min talan mot ett kärlekslöst folk.Rädda mig från falska och orättfärdiga människor.

2 Ty du, Gud, är min starkhet,varför har du förkastat mig?Varför måste jag gå sörjande,ansatt av fiender?

3 Sänd ditt ljus och din sanning.Må de leda mig,må de föra mig till ditt heliga berg,till dina boningar,

4 så att jag får gå in till Guds altare,till Gud, som är min glädje och fröjd,och tacka dig på harpa,Gud, min Gud!

5 Varför är du så bedrövad, min själ,och varför så orolig i mig?Sätt ditt hopp till Gud,ty jag skall åter få tacka honom,min frälsning och min Gud.