Salmos 1

1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas rådoch inte går på syndares vägeller sitter bland bespottare

2 utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt.

3 Han är som ett träd,planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tidoch vars blad inte vissnar.Allt vad han gör lyckas väl.

4 Så är det inte med de ogudaktiga,de är som agnar som vinden för bort.

5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen,ej syndarna i de rättfärdigas församling.

6 Ty Herren känner de rättfärdigas väg,men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.