Salmos 87

1 En psalm, en sång av Koras söner.Den stad han har grundatstår på de heliga bergen.

2 Herren älskar Sions portarmest bland alla Jakobs boningar.

3 Härliga ting har talats om dig,du Guds stad. Sela.

4 "Rahab och Babel skall jag räknabland mina bekännare,likaså Filisteen och Tyrus tillsammans med Kush,dessa är födda där."

5 Om Sion skall det sägas:"Var och en är född där."Och han, den Högste, håller det vid makt.

6 När Herren upptecknar folken,skall han räkna så:"Dessa är födda där." Sela.

7 Under sång och dans skall man säga:"Alla mina källor har jag i dig."