Salmos 113

1 Halleluja!Prisa, ni Herrens tjänare,prisa Herrens namn!

2 Välsignat vare Herrens namnfrån nu och till evig tid!

3 Från solens uppgång ända till dess nedgångskall Herrens namn bli prisat.

4 Herren är upphöjd över alla folk,till himlen når hans ära.

5 Vem är som Herren, vår Gud,han som tronar så högt,

6 han som ser ner så djupt,vem i himlen och på jorden?

7 Han som reser upp den ringe ur stoftetoch lyfter den fattige ur dyn

8 för att sätta honom bland furstar,sitt folks furstar,

9 han som låter en ofruktsam kvinna bo i husetsom en lycklig mor, omgiven av barn.Halleluja!