Salmos 29

1 En psalm av David.Ge åt Herren, ni Guds söner,ge åt Herren ära och makt!

2 Ge åt Herren hans namns ära,tillbed Herren i helig skrud!

3 Herrens röst ljuder över vattnen,Gud, den härlige, dundrar,Herren, över de stora vattnen.

4 Herrens röst är mäktig,Herrens röst är majestätisk.

5 Herrens röst bryter ner cedrarna,Herren bryter Libanons cedrar i stycken.

6 Han får Libanon och Sirjon att hoppa som kalvar,som unga vildoxar.

7 Herrens röst klyver luften med flammande eld.

8 Herrens röst kommer öknen att bäva,Herren kommer Kadesh öken att bäva.

9 Herrens röst får hindarna att föda,skogarnas klädnad rycker han bort.I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära.

10 Herren satt på sin tron när syndafloden kom,Herren tronar som konung för evigt.

11 Herren ger makt åt sitt folk,Herren välsignar sitt folk med frid.