Salmos 99

1 Herren är konung,folken darrar.Han tronar på keruberna,jorden skälver.

2 Herren är stor i Sion,upphöjd över alla folk.

3 Därför prisar man ditt namn,det stora och fruktansvärda.Helig är han.

4 Konungen i sin makt älskar det rätta.Du håller rättvisa vid makt,i Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt.

5 Upphöj Herren, vår Gud,och tillbed vid hans fotapall!Helig är han.

6 Mose och Aron var bland hans präster,Samuel bland dem som åkallade hans namn.De ropade till Herren och han svarade dem.

7 I molnstoden talade han till dem.De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem.

8 Herre, vår Gud, du svarade dem,du var för dem en Gud som förlåtermen som också hämnas deras gärningar.

9 Upphöj Herren, vår Gud,tillbed vid hans heliga berg!Ty helig är Herren, vår Gud.