Salmos 111

1 Halleluja!Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärtai de rättsinnigas råd och församling.

2 Stora är Herrens gärningar.De begrundas av alla som har sin glädje i dem.

3 Majestät och härlighet är hans verk,hans rättfärdighet varar i evighet.

4 Han har gjort så att man minns hans under.Nådig och barmhärtig är Herren.

5 Han ger mat åt dem som fruktar honom,han tänker för evigt på sitt förbund.

6 Kraften i sina gärningaruppenbarade han för sitt folknär han gav dem hednafolkens arvedel.

7 Hans händers verk är sanning och rätt,alla hans befallningar är fast grundade.

8 För alltid och för evigt står de fasta,de fullbordas med sanning och rättvisa.

9 Han har sänt sitt folk förlossningoch grundat sitt förbund för evig tid.Hans namn är heligt och inger fruktan.

10 Att frukta Herren är början till vishet,ett gott förstånd får alla som handlar därefter.Hans lov varar i evighet.