Salmos 128

1 En vallfartssång.Salig är var och en som fruktar Herrenoch vandrar på hans vägar.

2 Av dina händers arbete får du njuta frukten.Salig är du och det skall gå dig väl.

3 Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus,som olivplantor är dina barnkring ditt bord.

4 Ty se, så blir den man välsignadsom fruktar Herren.

5 Herren skall välsigna dig från Sion.Du skall få se Jerusalems välgångi alla dina livsdagar,

6 och du skall få se barn till dina barn.Frid över Israel!