Salmos 63

1 En psalm av David när han var i Juda öken.

2 Gud, du är min Gud,tidigt om morgonen söker jag dig.Min själ törstar efter dig,min kropp längtar efter digi ett torrt land som försmäktar utan vatten.

3 Jag söker dig i helgedomenför att se din makt och härlighet.

4 Ty din nåd är bättre än liv,mina läppar skall prisa dig.

5 Jag skall lova dig så länge jag lever,i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

6 Min själ blir mättad av utsökta rätter.Med jublande läppar lovsjunger min mun,

7 när jag kommer ihåg dig på min bäddoch tänker på dig under nattens timmar.

8 Ty du är min hjälp,under dina vingars skugga jublar jag.

9 Min själ håller sig till dig,din högra hand uppehåller mig.

10 Men dessa som står efter mitt livoch vill förgöra det,de skall fara ner i jordens djup.

11 De skall överlämnas åt svärdet,de skall bli schakalers byte.Men kungen skall glädja sig i Gud.Var och en som svär vid honom skall prisa sig lycklig,ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad.