Salmos 112

1 Halleluja!Salig är den människa som fruktar Herrenoch har sin stora glädje i hans bud.

2 Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden,de rättrådigas släkte skall bli välsignat.

3 Rikedom och ägodelar skall finnas i hans hus,hans rättfärdighet består i evighet.

4 För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret,nådig, barmhärtig och rättfärdig.

5 Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån,den som stöder allt han gör på rättfärdighet.

6 Han skall inte vackla till evig tid.Den rättfärdige skall man minnas för evigt.

7 Han fruktar inte ett ont budskap,hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.

8 Hans hjärta är tryggt och utan fruktan,till sist får han se sina fiender falla.

9 Han strör ut, han ger åt de fattiga,hans rättfärdighet varar i evighet.Hans horn skall lyftas högt med ära.

10 Den ogudaktige skall se det och känna vrede,han skall bita ihop tänderna och förgås.Vad de ogudaktiga längtar efter blir till intet.