Salmos 13

1 För sångmästaren. En psalm av David.

2 Hur länge, Herre, skall du alldeles glömma mig?Hur länge skall du dölja ditt ansikte för mig?

3 Hur länge skall jag oroas i min själoch ängslas i mitt hjärta dagligen?Hur länge skall min fiende triumfera över mig?

4 Se till mig och svara mig, Herre, min Gud!Upplys mina ögon, så att jag ej somnar in i döden.

5 Låt inte min fiende säga:"Jag blev honom för stark"och mina ovänner glädja sig när jag vacklar.

6 Jag förtröstar på din nåd,mitt hjärta jublar över din frälsning.Jag vill sjunga till Herrens ära,ty han är god mot mig.