Salmos 131

1 En vallfartssång av David.Herre, mitt hjärta är inte högmodigt,mina ögon är inte stolta.Jag umgås inte med stora ting,med sådant som är mig för svårt.

2 Nej, jag har lugnat och stillat min själsom ett avvant barn hos sin mor.Som ett avvant barn är min själ i mig.

3 Hoppas på Herren, Israel,från nu och till evig tid!