Salmos 45

1 För sångmästaren, till "Liljornas" melodi. En läropsalm, en sång om kärlek, av Koras söner.

2 Mitt hjärta flödar över av vackra ord,jag säger: Min sång gäller en konung.Min tunga är en snabb skrivares penna.

3 Du är den skönaste bland människors barn,nåd är utgjuten över dina läppar.Därför har Gud välsignat dig för evigt.

4 Bind svärdet vid din sida, du hjälte,i ditt majestät och din härlighet.

5 Ha framgång i din härlighetoch drag ut till försvar för sanning,ödmjukhet och rättfärdighet.Din högra hand skall lära dig underbara gärningar.

6 Skarpa är dina pilar,folk skall falla för dig,konungens fiender skall träffas i hjärtat.

7 Gud, din tron står i evigheters evighet,ditt rikes spira är rättens spira.

8 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet.Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens oljamer än dina medbröder.

9 Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder,från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

10 Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hov,en drottning står vid din högra sidai guld från Ofir.

11 Hör, dotter, se och lyssna!Glöm ditt folk och din faders hus!

12 Låt konungen ha sin glädje i din skönhet,ty han är din herre,för honom skall du falla ner.

13 Dottern Tyrus kommer med gåvor,de rika bland folket söker din gunst.

14 Full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket,av guldvirkat tyg består hennes dräkt.

15 I brokigt vävda kläder förs hon till konungen.Jungfrur, hennes väninnor, följer henne,de leds in till dig.

16 Under glädje och jubel förs de fram,de tågar in i konungens palats.

17 I dina fäders ställe skall dina söner komma,du skall sätta dem till furstar överallt i landet.Ditt namn vill jag upphöja bland alla kommande släkten,därför skall folken lova dig alltid och för evigt.