Salmos 75

1 För sångmästaren, "Fördärva inte", en psalm, en sång av Asaf.

2 Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig.Ditt namn är nära, man talar om dina under.

3 "På den tid jag har bestämtskall jag fälla en rättvis dom.

4 Jorden och alla som bor där kan vackla,men jag har gjort dess pelare stadiga." Sela.

5 Jag säger till de övermodiga: "Var inte övermodiga!"och till de ogudaktiga: "Upphöj inte hornet!"

6 Höj inte ert horn så högt,tala inte så trotsigt och fräckt.

7 Ty inte från öster eller västeroch inte från öknen kommer upphöjelsen.

8 Nej, Gud är den som dömer,den ene böjer han ner, den andre reser han upp.

9 Ty i Herrens hand är en bägare.Den skummar av vin,den är full av tillblandad dryckoch han häller upp.Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten.

10 Men jag skall alltid förkunnaoch lovsjunga Jakobs Gud.Alla de ogudaktigas horn skall jag hugga av,men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt.